Wzdłuż Tatr Zachodnich

Do stóp polskiej części Tatr Zachodnich wiodły kiedyś dwie drogi: w rejon Zakopanego — doi. Białego Dunajca, i w rejon Doi. Kościeliskiej — doi. Czarnego Dunajca. Równolegle do podnóży pasma przebiegały lokalne drogi gospodarcze, m. in. pasterskie i górnicze, które z czasem połączyły się w ciąg komunikacyjny, mniej więcej odpowiadający trasie obecnej szosy. Stan tej drogi zmieniał się w zależności od jej konserwacji — ok. 1900 r. był...

Read More