Hotele a ekologia

Osoby, dla których ważną wartością jest dobro naszej planety często zastanawiają się, jak swoje wakacje uczynić neutralnymi dla środowiska. Wybierają ekologiczne środki transportu, nie zawsze pamiętając o tym, że hotele także mogą, lecz nie zawsze są przyjazne naturze. W jaki sposób wpływają na środowisko?

Czy hotel wpływa negatywnie na środowisko naturalne

Wpływ hotelarstwa na ekologię to problem niezwykle często podnoszony przez organizacje dbające o stan lokalnej przyrody oraz krajobrazu. Rzeczywiście, noclegownie, hotele, hostele i pensjonaty powodują często nieodwracalne szkody oraz w negatywny sposób wpływają na środowisko naturalne. Jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Ważnym problemem jest zanieczyszczenie wody. Hotele odprowadzają znaczną ilość ścieków do zbiorników wodnych, w niektórych miejscach dzieje się to w sposób niekontrolowany, bez uprzedniego oczyszczenia. Odprowadzanie wody o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze także wpływa na ekosystem, wyniszczając mieszkające w zbiornikach organizmy. Hotele negatywnie wpływają także na powietrze – poprzez stosowanie silników, urządzeń chłodzących, kuchenek gazowych oraz pieców. Poprzez takie działanie, szkodliwe gazy oraz substancje wydzielane są do atmosfery w ilościach znacznie większych, niż w przypadku przeciętnego gospodarstwa dom owego. Nieodpowiedzialne wyrzucanie odpadów także może przyczynić się do zanieczyszczania gleby. W niektórych miejscach w dalszym ciągu masowo wykorzystywane są przedmioty z plastiku oraz tworzyw sztucznych.

Ekologiczne hotele

W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska, warto podczas swoich podróży wybierać hotele ekologiczne, dbające o właściwe zarządzanie swoimi zasobami i ograniczające swój negatywny wpływ na środowisko. Duże znaczenie ma w tym kontekście energooszczędność – wykorzystywanie nowoczesnego oświetlenia oraz wykonywanie energochłonnych czynności w ciągu dnia. Pomocny jest także recykling oraz wykorzystywanie na szeroką skalę tworzyw biodegradowalnych.

Author: bingobongo.pl