Na Gubałówkę przez Gładkie

Drugi z bezpośrednich szlaków na Gubałówkę — mniej efektowny widokowo od d. 16, choć ciekawszy jeśli chodzi o zabytki budownictwa. Nadaje się do szybkiego zejścia. Odległość 2,5 km, 300 m różnicy wzniesień— 1.10 godz. (40 min.). Zn. czarne. Z centrum Zakopanego d. 6 do starego kościoła (0,6 km). 100 m 17a za nim w prawo zbiega spadzista ul. Kaszelewskiego, upamiętniająca drugiego z kolei (1893-1913) proboszcza zakopiańskiego, wsławionego zbudowaniem krzyża na Giewoncie. Za mostem na krętej Cichej Wodzie ulica rozwidla się. W lewo wiedzie d. 6d. Zn. czarne zwracają się w odgałęzienie prawe. Droga wznosi się stromo ku górze. Z prawej gmach Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (sanatorium im. dra O. Sokołowskiego), zbudowany w 1. 1927-32 (pierwotna nazwa „Odrodzenie”). Obok powstaje nowy hotel sanatoryjny. Na lewo od drogi kompleks kościoła i klasztoru księży Jezuitów „Na Górce”, zbudowany — zrazu z drewna — w r. 1899, poświęcony w r. 1908 (proj. ks. S. Dydka, wystrój jednej z kaplic W. Brzegi). Kamienista drożyna prowadzi wzdłuż jaru potoku przez długie osiedle Gładkie. 3 km rozdroże, przy nim ciekawa kapliczka fundacji S. Gąsienicy-Byrcyna (1954). W lewo odchodzą zn. żółte, wiodące przez most, a potem ul. Klimka Bachledy w górę i przez Pająkówkę na grzbiet Gubałówki. Na wprost mostu wybiega obok domu wypoczynkowego FWP „Juhas” dróżka zw. ul. Polną, którą w 7 min. dojść można do willi „Szumna“ — domu po wybitnym pisarzu tatrzańskim i działaczu zakopiańskim T. Malickim (1892-1943). Idąc dalej za zn. czarnymi na prawo od jaru potoku mijamy 2 ładne szopki na liście, wyżej zaś kapliczkę w kształcie miniatury kościółka. Kończą się zagrody, a szlak okrąża górną część polany Gładkie i poniżej mostku dochodzi do toru kolejki. Wzdłuż siatki wspina się stromo w górę aż pod górną stację, następnie wzdłuż jej ogrodzenia w lewo do drogi na grzbiecie Gubałówki. Z centrum 1.10 godz. (J.40 min.).

Author: bingobongo.pl