Świat zwierząt

W piętrze lasów mieszkają gatunki na ogół pospolite. Liczne są jelenie (w całych Tatrach ok. 1400, w Polskich 350), dość liczne samy (ok. 700), dzików jest ok. 100, lisów — ok. 120, rysi — niespełna 50, żbików — ok. 10. Najwspanialszym drapieżnikiem regli jest niedźwiedź, którego stan ilościowy ocenia się w Tatrach na 35 sztuk (po polskiej stronie 6-8). Niedźwiedzie odbywają dalekie wędrówki, w trakcie których przebywają nawet wysokie przełęcze. I dla przyrodnika, i dla turysty główną atrakcję stanowi fauna wyższych pięter. Z ssaków żyją tu aż 4 gatunki nie występujące na niżu. Są to: świstak, kozica, polnik tatrzański i darniówka tatrzańska. Świstak jest sporych rozmiarów gryzoniem, bytującym głównie w niższym pasie piętra hal (1700-2000 m). Trudny do dostrzeżenia, daje o sobie znać ostrymi gwizdami. Górale uważają jego tłuszcz za lekarstwo przeciw wszelkim dolegliwościom, co sprawiło, że kiedyś był bliski zupełnego wytępienia (obecnie w Tatrach ok. 1800 sztuk). Bezsprzecznie najbardziej interesującym zwierzęciem w Tatrach jest kozica. Piękne to zwierzę zamieszkuje hale i turnie, wraz z polnikiem tatrzańskim i gronostajem sięgając po najwyższe szczyty. Kozica tatrzańska różni się nieco od podgatunków zamieszkujących najbliższe terytoria, a całe jej pogłowie nie przekracza 1000 sztuk (z tego po stronie polskiej ok. 150). Wysokogórskim ssakom towarzyszą alpejskie gatunki ptaków: drozd obrożny, płochacz halny, świergotek górski zwany siwamikiem oraz dobry znajomy wspinaczy — pomurnik, żyjący w środowisku nagich ścian skalnych. Najpiękniejszym z ptaków widywanych w piętrze hal i turni jest orzeł przedni, którego już tylko kilka par żyje w Tatrach.

Author: bingobongo.pl