Kiry — Siwa Polana

Zach. odcinek Drogi pod Reglami, często używany przez turystów jako połączenie Doi. Chochołowskiej z ruchliwszymi komunikacyjnie Kirami. Szlak wyznakowało PTT w r. 1932. Odległość 3 km, bez większych podejść — 40 min. (40 min.). Zn. zielone. Od przysiółka Kiry (927 m, d. 25c, 26b) szosą d. 25c 1 km w kie- 27a runku pn.-zach. przez zabudowaną polanę i las. Za lasem z szosy w lewo nową drogą, z której po 100 m w prawo przez cypel polany i wzdłuż podnóży regli zielono znakowaną dróżką. Od lewej uchodzi lesista dolinka Jaroniec. Z prawej rozciąga się malownicza polana Biały Potok (890-930 m), którą dokument z r. 1646 wykazuje jako własność wsi Podczerwone. Zajmuje ona żyzne równie fluwioglacjalne, podczas powodzi zalewane. Porasta ją bujny i wartościowy gospodarczo zespół mieczykowo-mietlicowy, rozkwiecony od końca marca (krokusy) do połowy sierpnia. Jesienią kwitną tu piękne zimowity. Polana jest koszona, a zabudowę stanowi ok. 20 szałasów i szop. Przed wojną co wiosnę przyjeżdżał tu K. Szymanowski podziwiać kwitnące krokusy. 5 km (15 min.) wapienna brama Doi. Lejowej, z której wypływa 27b Lejowy Potok. Ku pd. odłącza się d. 39. Zn. zielone wiodą dalej przez skraj polany i wilgotne lasy. Droga jest nieco mylna i trzeba uważać na znaki. Po 12 min. marszu od wylotu Doi. Lejowej wchodzimy naskraj malowniczej Siwej Polany (zob. d. 30ą). Od lewej uchodzi spomiędzy zboczy niewielki Macicki Żleb. 3 km wylot Doi. Chochołowskiej (925 m), połączenie z d. 30a. Z Kir dotąd 40 min. (40 min.). Za skałką po wsch. stronie upamiętnione miejsce rozstrzelania przez hiderowców 27 XII 1939 r. dziewięciu patriotów polskich, których zwłoki w r. 1949 przeniesiono do Chochołowa.

Author: bingobongo.pl