Ścieżka nad Reglami I

Odcinek Kalatówki — Strążyska. Szlak przeprowadziło TT w r. 1900, wykorzystując ciąg przełęczy wyznaczających tzw. synklinę reglową, a powstałych w strefie mało odpornych na wietrzenie skał. Piękne i ciągle zmieniające się widoki. 5 km, suma podejść 250 m, suma zejść 400 m, 2 godz. (2.10 godz.). Zn. czarne. Z Kuźnic d. 23 na polanę Kalatówki (1190 m — 45 min., .J.35 min.). Na skraju polany, 150 m przed schroniskiem, w prawo odchodzi...

Read More