Sprawy graniczne

Tatry Polskie opasuje z 3 stron granica państwa i większość szlaków wyprowadza w jej okolice. Dozwolone jest poruszanie się w pasie granicznym, a nawet niewielkie przekraczanie linii granicznej, wyłącznie jednak tam, gdzie wymagają tego znakowane graniczne szlaki (np. d. 37, d. 75). Niezbędne jest jedynie posiadanie z sobą dokumentów osobistych. Zwiedzanie Tatr Słowackich umożliwia konwencja turystyczna, zawarta między oboma krajami w r. 1955 na zasadzie wzajemności, w obecnym zasięgu obejmująca cale pasmo Tatr wraz z dość szerokim przedpolem. Do przekroczenia granicy uprawnia przepustka turystyczna, wydawana przez organa MO w miejscu zamieszkania turysty. Jesienią 1971 r. zapowiedziane zostało zniesienie przepustek i wprowadzenie zasady przekraczania granicy na podstawie samego dowodu osobistego. Ani czas pobytu w CSRS (do 3 miesięcy), ani obszar poruszania się po tym kraju nie mają być ograniczone. Kiedy jednak oddajemy do druku przewodnik (luty 1972) odpowiednie umowy nie zostały jeszcze podpisane. Główny punkt graniczny, czynny całą dobę, znajduje na Łysej Polanie (latem dla tzw. małego ruchu godz. 6-20, d. 65 i 100), w Tatry Orawskie wygodniej jest przekroczyć granicę w Chochołowie (d. 2 i 200) lub w Chyżnem (d. 2 i 200). Pod względem administracyjnym Tatry Słowackie należą do powiatów Poprad (Tatry Spiskie), Liptowski Mikułasz (Tatry Liptowskie) i Dolny Kubin (Tatry Orawskie).

Author: bingobongo.pl