Muzeum Tatrzańskie

Uważne zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego jest najlepszym wstępem do wycieczek w Tatry. Budynek stoi przy ul. Krupówki 10 (d. u). Tow. Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego zostało zawiązane w r. 1888. Zbiory od r. 1892 mieściły się w domu proj. J. P. Dziekońskiego u zbiegu dzisiejszych ulic Chałubińskiego i Zamoyskiego. W r. 1922 przeniesiono je do obecnej „murowanicy“, zbudowanej — głównie staraniem B. i K. Dłuskich — w 1. 1913-19 wg proj. S. Witkiewicza, rysowanego w Lovranie. Zwiedzanie w godz. 9-14.45, z wyjątkiem dni poświątecznych. W przedsionku gipsowe studia J. Nalborczyka do pomnika T. Cha- 9a lubińskiego i J. Krzeptowskiego-Sabały. Wejście na prawo. 1. Dział historii i Zakopanego i Podtatrza (od początków po współczesność). 2. Przekrój autentycznej chaty góralskiej — izba czarna., sień, izba biała (świetlica). 3. Pasterstwo tatrzańskie. 4. Przemysł domowy; malarstwo na szkle — u góry ozdobny sosręb z r. 1835. 5. Stroje ludowe poszczególnych grup etnicznych. Uwaga: W r. 1972 wyodrębniono działy sztuki ludowej oraz budownictwa. Na piętrze mieszczą się zbiory przyrodnicze: 1. Geologia Tatr i Podtatrza — bogatą ekspozycję przygotowali E. Passendorfer i Z. Kotański; u wejścia do działu pouczające mapy plastyczne Tatr i Pienin. 2. Górnictwo tatrzańskie — ekspozycję opracował S. Zwoliński. 3. Flora i fauna Tatr. Muzeum posiada bogatą bibliotekę specjalistyczną i niezwykle zasobne archiwa. Jego filią jest m. in. chata „TeaK. Poza budynkiem Muzeum znajduje się *alpinarium (ogród 9b roślin tatrzańskich) Zakładu Ochrony Przyrody PAN, czynne od maja do września, we wtorki, środy, piątki i niedziele w godz. 10-14. Ogród obejmuje przeszło 500 gatunków roślin naczyniowych (na przeszło 1000 występujących w Tatrach), ułożonych według pięter roślinnych i typowych siedlisk górskich — w podziale na 2 rodzaje podłoża skalnego (skały krystaliczne i osadowe). Pierwsze alpinarium założyło TT w r. 1887, początki obecnego sięgają r. 1953.

Author: bingobongo.pl