Trzydniowiański przez Jarząbczą

Na niezwykłe piękno panoramy z Trzydniowiańskiego Wierchu zwrócił uwagę już M. Zaruski (1912), jej wartości geograficzno-dydaktyczne podkreśla S. Berezowski (1954). Wycieczka półdniowa, b. zajmująca. Długość szlaku 4,5 km, 640 m wzniesienia — 2.30 godz. (1.45 godz.). Zn. czerwone. Sprzed Schroniska Chochołowskiego (1148 m — d. 30e) chodnikiem w dół i 100 m lasem na płasienkę. W prawo odłącza się tu d. 33. Zn. czerwone tworzą...

Read More