Na Bobrowiec

Szlak aktualnie zamknięty dla polskich turystów — można go przebyć jedynie bawiąc za granicą, w Tatrach Orawskich. Licząc od Schroniska Chochołowskiego 2,5 km, 500 m wzniesienia — 2.15 godz. (1.30 godz.). Znaki pod przełęcz żółte, dałej zielone. Widok z Bobrowca na otoczenie dolin Chochołowskiej i Zuberskiej. 1. Błyszcz (2158 m); 2. Raczkowa Przełęcz (1959 m); 3. Starorobociańska Przełęcz; 4. Jarząbcza Przełęcz; 5. Hotarz (uroczysko leśne z praborem górnoreglowym); 6. Igła w Banówce; 7. Zabrat; 8. Mały Salatyn (2030 m); 9. Brestowa (1934 m); 10. Róg (1571 m). Widok na Tatry Wysokie — d. 221d. Sprzed Schroniska Chochołowskiego (1148 m — d. 30e) wg opisu d. 32a pod siodło Bobrowieckiej Przełęczy, pod którym znaki skręcają w lewo. Bez znaków na trawiastą polankę. 1,5 km Bobrowiecka Przełęcz (1356 m). Od schroniska 45 min. (35 min.). W szerokim siodle otoczona lasem owalna polanka, gdzie do ok. 1855 r. ładowano rudę na wozy (pozostałości dróg, zarośnięte zwały urobku). Granica państwa. Wzdłuż słupków granicznych wchodzą na stok Bobrowca zn. zielone. Podszedłszy nad zasięg lasu warto popatrzeć, jak nakładają się na siebie przełęcze Iwaniacka i Tomanowa, leżące z Bobrowiecką dokładnie na jednej linii. Stok jest b. stromy, płytką glebę porasta zespół kostrzewy pstrej. Niewyraźne żebro doprowadza do ostrej Jamburowej Czuby (ok. 1585 m), będącej zwornikiem dla grzbietu rozdzielającego doliny Bobrowiecką i Juraniową. Z przełęczy 45 min. Ku pn. odsłania się uroczy *widok na Doi. Juraniową i lesistą Kotlinę Orawicką. — Ostra i pozębiona grań zwraca się teraz w prawo, obniżając się płytkim siodłem. Od pn. podchodzą pod nią zwarte kosówki z kępkami lasu. Wśród muraw rozległe płaty dębika ośmiopłatkowego. Od siodła grzbiet wznosi się znów stromiej, przechodząc w skalistą grań. Tworzy ona kilka garbów porośniętych kosodrzewiną. 5 km Bobrowiec (1663 m). Z przełęczy 1.30 godz. (|55 min.), od schroniska 2.15 godz. (1.30 godz.). Z pokrytego kosówkami wierzchołka roztacza się rzadkiej piękności **panorama — na Tatry Orawskie oraz otoczenie Doi. Chochołowskiej, której topografię można stąd przestudiować w każdym szczególe. Na pn. stok opada ku głębokiej Juraniowej Przełęczy, ku której zbiega d. 221d.

Author: bingobongo.pl