Kiry — Siwa Polana

Zach. odcinek Drogi pod Reglami, często używany przez turystów jako połączenie Doi. Chochołowskiej z ruchliwszymi komunikacyjnie Kirami. Szlak wyznakowało PTT w r. 1932. Odległość 3 km, bez większych podejść — 40 min. (40 min.). Zn. zielone. Od przysiółka Kiry (927 m, d. 25c, 26b) szosą d. 25c 1 km w kie- 27a runku pn.-zach. przez zabudowaną polanę i las. Za lasem z szosy w lewo nową drogą, z której po 100 m w prawo przez cypel polany...

Read More