Przez długi upłaz na Wołowiec

Graniczny masyw Wołowca wznosi się w narożu Tatr Polskich, Orawskich i Liptowskich, dzięki czemu należy do najwspanialszych widokowo wyniosłości całych Tatr Zachodnich. Szlak wiedzie panoramicznym grzbietem — linią wododziału europejskiego. 6,8 km, 910 m różnicy wzniesień — 3.30 godz. (2.30godz.). Zn. żółte, potem niebieskie. Sprzed schroniska PTTK (1148 m — d. 30e) wyruszamy ku pn. zach. przedłużeniem drogi dojazdowej. Szlak wchodzi...

Read More