W Dolinę Białego

Jedna z najpiękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo dolin reglowych — ulubiony cel póldniowych wycieczek z Zakopanego, łączonych zwykle z fragmentami d. 24. Z centrum miasta do końca szlaku 4,5 km, 340 m wzniesienia —1.45 godz. (1.20 godz.). Zn. żółte. Ze śródmieścia Zakopanego (835 m) d. 7a przez pl. Zwycięstwa w ul. Grunwaldzką, zabudowaną dopiero w latach międzywojennych. Za skrzyżowaniem z ul. Tetmajera na lewo prewentorium...

Read More