Regulamin rezerwacji urodzin

Regulamin rezerwacji urodzin w Bingo Bongo

1. Składanie zamówienia i czas realizacji.

 • Warunkiem podstawowym jest kontakt telefoniczny lub osobisty z Centrum zabaw Bingo Bongo w celu zamówienia uslugi.
 • Rezerwacja w okresie któtrzym niż 7 dni możliwa jest tylko i wyłącznie osobiście w centrum zabaw Bingo Bongo.
 • Rezerwacje mozna dokonać jeżeli jest minimum 8 osób.
 • Po dokonaniu zamówienia należy uiścić opłatę- zadatek.
 • Zadatek wpłacony przez zamawiającego jest na konkretny termin i bezzwrotny.
 • minimalna wysokość zadatku wynosi 200zł.
 • Nieopłacone zamówienia będą anulowane.
 • Rozliczenie następuje na podstawie podanej przez zamawiającego ostatecznej ilości gości.
 • Ostateczną ilość gości podajemy minimum 5 dni przed zamówionym terminem.

2. Realizacja zamówienia

 • Zakuponie usługi są realizowane w Centrum zabaw dla dzieci Bingo Bongo ul. Belgradzka 18 w terminie określonym przy złożeniu zamówienia.
 • Centrum zabaw Bingo Bongo wyraża zgodę na wniesienie tortu przez zamawiającego usługę, obowiązkowo z dowodem zakupu.
 • Zmiana terminu jest możliwa o ile dostępny będzie wskazany termin.
 • Wszelkie zmiany dotyczące urodzin należy zgłaszać nie mniej niż 4 dni przed terminem zakupionej usługi.
 • W przypadku powiększenia liczby gości zamawiający dopłaca za każdą dodatkową osobę zgodnie z cennikiem.

3. Płatności

Płatność za zamówienie jest możliwa osobiscie w Centrum zabaw Bingo Bongo.

4. Dane osobowe

Dokonując zakupu usługi Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych po przez Centrum zabaw Bingo bongo ul. belgradzka 18 Prowadzony przez Angeli polska Sp. z o.o z siedzibą w Łęg 46i 05-520 Konstancin jeziorna . zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz dla celów marketingowych i promocyjnych w tym przesyłania informacji marketingowej i handlowej drogą elektroniczną zgodnie ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego przez Centrum zabaw Bingo Bongo.

5. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz.271 z późn. zm.).